↑ Powrót do Warto wiedzieć

Dla trenera

Kanon pracy trenera (instruktora, opiekuna, wychowawcy) w PUKS KAROL Wadowice

1.       Rozpoczęcie zajęć:

– trener przychodzi przed rozpoczęciem treningu, aby przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne; przygotować grupę do zawodów;

– każdy trening, spotkanie szkoleniowe, mecz, zawody, sparing, gra kontrolna, itp. rozpoczynają się od modlitwy;

– wita uczestników zajęć, rodziców, obsługę obiektu; jeśli jest możliwość i potrzeba rozmawia przed treningiem z rodzicami;

2.  W trakcie zajęć:

– jest świadom, że to on jest dla swoich podopiecznych, a nie oni dla niego; nie realizuje swoich interesów;

– stosuje nowoczesne metody nauczania; jest przewodnikiem w odkrywaniu skutecznych wzorców technicznych, taktycznych, wychowawczych i krajoznawczych;

– nosi strój sportowy (spodenki lub dres), w tym koszulkę klubową (jej brak zgłasza Prezesowi, aby otrzymać nową);

– sprawdza obecność, a następnie przeprowadza trening według wcześniej przygotowanego planu (pisemnie w dzienniku zajęć), odpowiednio modyfikując go do zaistniałych nieprzewidzianych warunków;

– przygotowuję środki motywacyjne odpowiednie do uczestników prowadzonych zajęć;

– jest świadom celu i zadań prowadzenia każdego treningu;

– buduje w podopiecznych kreatywność i świadomość zarówno zachodzących zmian w wyniku danych ćwiczeń, jak i celu i potrzeby zastosowania tego ćwiczenia; uwzględnia przy tym wiek i rozwój podopiecznych;

– posiada do wglądu w trakcie zajęć dziennik treningowy (dla Kierownika sekcji, Prezesa lub osoby nadzorującej z jednostki dotującej dane zadanie);

– jest świadom z jakiej jednostki są dotowane jego zajęcia;

– stosuje na treningach:
a) program rozwoju osobowości zawodnika (strona: http://www.tenis.net.pl/rozwoj-osobowosci) wg własnej modyfikacji;
b) 13 kroków dla trenera i rodzica w opracowaniu klubowym;

c) obowiązujący program profilaktyczny;
d) ustalony z Prezesem lub Kierownikiem  sekcji plan pracy;

e) inne ustalone przez władze Klubu programy, regulaminy itp.;

– dba o dobry wizerunek Klubu;

– dba o sprzęt sportowy;

– na zawodach, treningach robi dokumentację zdjęciową (może być przy pomocy rodzica) i przesyła na maila: puks-karol@wp.pl; (po każdych zawodach – 2-10 zdjęć; z treningów 2-10 miesięcznie);

– korzysta z nowoczesnych form nauczania – np. analizy video;

– każdy jego podopieczny wie w jakim Klubie trenuje i z czym się to wiąże;

3. Po zajęciach:

– każdy trening, mecz, sparing, zawody itp. kończy modlitwą;

– znajduje (może ustalić jeden termin dwa terminy w miesiącu) czas na rozmowę z rodzicami po treningu na temat dziecka lub Klubu;

– monitoruje wydarzenia Klubowe na stronie www.pukskarol.pl; umieszcza na niej informacje związane z prowadzoną grupą (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie); uzupełnia informacje o sobie według wskazanego schematu;

– zgłasza do Prezesa propozycje, wskazówki, potrzeby sprzętowe, uwagi – przede wszystkim krytyczne, itp.;

– do 10 każdego miesiąca przekazuje kserokopie dziennika zajęć treningowych do Sekretariatu Klubu – Skarbnikowi lub Sekretarzowi;

– dba o ilościową prezentację dzieci na uroczystościach Klubowych (Urodziny, Wigilia, Parafiada, itp.) oraz sam czynnie uczestniczy w ich organizacji;

Prezentacja – Droga dzikiego serca – wytyczne do treningów z chłopcami

Prezentacja – Komunikacja z młodym sportowcem

Psychologia

Możliwości rozwoju – kursy trenerskie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress